Patrick DeBonis - Past Teaching

  Fall 2019 - MA 166: Teaching Assistant

  Spring 2020 - MA 161: Teaching Assistant

  Summer 2020 - MA 266: Teaching Assistant

  Fall 2020 - MA 261: Teaching Assistant

  Spring 2021 - MA 162: Teaching Assistant

  Summer 2021 - MA 162: Instructor

  Fall 2021 - MA 158: Primary Instructor

  Spring 2022 - MA 16010: Primary Instructor

  Summer 2022 - MA 162: Instructor